BEST PLACE

to meet old friends & new clients

BEST EVENTS

FOR YOU, YOUR PARTNERS AND CLIENTS

highly

comprehensive education

I Wschodnie Forum Biznesu - podsumowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goście z Ukrainy, Mołdawii i Białorusi, ale też Indii i kontynentu afrykańskiego. W sumie około pół tysiąca przedsiębiorców, ekonomistów, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, izb gospodarczych, konsulów i polityków wzięło udział 25 i 26 czerwca w I Wschodnim Forum Biznesu, zorganizowanym na terenie Targów Lublin S.A. Organizatorem wydarzenia był Samorząd Województwa Lubelskiego oraz Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej.

Głównym celem wydarzenia było promowanie regionu i budowanie relacji biznesowych. Forum otworzył Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego, który podkreślił znaczenie województwa i zaangażowanie Urzędu w jego rozwój – zarówno na obszarze Polski jak i zagranicy: „Lublin ma wiele powodów i atutów które wspomagają takie inicjatywy. Jest bardzo dobrze skomunikowany, posiada dobrze rozwiniętą sieć szerokotorową i suchy port przeładunkowy Małaszewicze, który jest dostrzegany pod kątem centrum logistycznego. Jest też bramą nie tylko na wschód, ale także na Azję i Europę. Jako Urząd postanowiliśmy się włączyć czynnie we wszystkie działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości, rozwijanie, pokazywanie dobrych praktyk, uruchamianie nowych kontaktów – m.in. stąd pomysł na Forum. Województwo Lubelskie będąc na styku Unii Europejskiej i Unii Celnej jest doskonałym miejscem na spotkania tego typu” – stwierdził marszałek Sosnowski. „Lubelszczyzna ma trzeci co do wielkości udział w eksporcie rolno-spożywczym w Polsce, ale dzisiaj potrzeba nam jeszcze większej współpracy. Chodzi o nowe rynki zbytu, ale też zachęcanie do inwestowania. Argumentem są nowe drogi i połączenia lotnicze” – dodał marszałek.

Podczas Forum odbyło się też wiele merytorycznych debat i paneli dyskusyjnych dotyczących perspektyw współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw i firm z Europy Środkowo Wschodniej, budowania niezależności państw Partnerstwa Wschodniego i ich polityki integracyjnej z UE, roli izb przemysłowo-handlowych w budowaniu relacji biznesowych i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Wiele uwagi poświęcono aspektom biogospodarki, konkurencyjności i zrównoważonego wykorzystania zasobów, potencjału gospodarczego województwa lubelskiego i ofert inwestycyjnych firm z jego terenu. Na stoiskach promocyjno-wystawienniczych swój potencjał gospodarczy, turystyczny i kulturowy zaprezentowały jednostki samorządu terytorialnego, a także instytucje otoczenia biznesu i lokalne przedsiębiorstwa. Chętni mieli możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych zorganizowanych w największych firmach regionu, jak Perła - Browary Lubelskie S.A., Ursus S.A. Lublin i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Honorowy patronat nad Forum objął: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk i Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk.

W ramach Forum wystąpili także Marek Zuber - ekonomista i analityk rynków finansowych, Marceli Niezgoda - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, prof. Witold Orłowski - ekonomista, wykładowca ekonomiczny, Partner PwC. „Przyjeżdżam tu często od 3-4 lat i zauważam, że wiele się zmienia, rozwija się infrastruktura” – ocenił znany ekonomista Marek Zuber. Dostępność województwa jeszcze ma wzrosnąć. „W ciągu najbliższych lat województwo będzie dobrym miejscem do inwestowania. Do 2020 r. na Lubelszczyznę trafi do 30 mld zł z różnych funduszy zewnętrznych” – przyznał obecny na spotkaniu Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Zdaniem Zubera, warto poszukiwać partnerów biznesowych nie tylko tuż za naszą wschodnią granicą. „W handlu z Rosją pomaga nam Białoruś, ale znaleźliśmy też nowe rynki zbytu. Teraz warto zwrócić uwagę na państwa rozwijające się, jak Chiny, Indie i kontynent afrykański” - zachęcał ekonomista.

Wschodnie Forum Biznesu nawiązało do realizacji działań think-tanku Centrum Kompetencji Wschodnich, który został powołany przez marszałka Województwa Lubelskiego i prezydenta Miasta Lublin wraz z dyrektorem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce z misją inspirowania i aktywizowania do współpracy transgranicznej, wyznaczania kierunków działań współpracy na płaszczyźnie Unia Europejska - Europa Wschodnia oraz wspierania wzajemnej komunikacji i dialogu.

Współorganizatorem I Wschodniego Forum Biznesu było powermeetings.eu

Opr. A. Kozłowska