Organizator

Współpraca

Strona główna

Partner Merytoryczny

Patroni Medialni

Zaproszenie

 

Już po raz trzeci w Hotelu Marriott w Warszawie przedstawiciele energetyki zarówno cieplnej jak i zawodowej oraz dostawcy i producenci biomasy dyskutują na temat nowych zasad dokumentowania biomasy wg nowego rozporządzenia Ministra Gospodarki. Spotkanie prowadzi Aleksandra Świerczewska – Ekspert ds. systemów wsparcia oraz przedstawiciele Partnera Merytorycznego seminarium - firma SGS Polska. 

 

 


 

Szanowni Państwo,

 

17 grudnia 2015 na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się oczekiwany przez branżę najnowszy projekt rozporządzenia MG do art. 119 Ustawy o OZE – w sprawie sposobu weryfikacji biomasy, biopłynów, drewna innego niż pełnowartościowego oraz substratów do produkcji biogazu rolniczego oraz sposobu dokumentowania ich pochodzenia na potrzeby systemu wsparcia.

Jakie zmiany niosą za sobą przepisy zawarte w nowym projekcie?

Tego dowiedzą się Państwo w trakcie seminarium: Dokumentowanie biomasy wg zapisów Ustawy o OZE oraz najnowszego projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, które odbędzie się  28 stycznia 2016

 

Lokalizacja: Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

 

Seminarium poprowadzą m.in. Eksperci, którzy brali czynny udział w pracach nad treścią rozporządzenia:

 

                                              

inżynier Aleksandra Świerczewska               Piotr Czopek
Ekspert ds. systemów wsparcia                   Główny Specjalista ds. OZE
                                                              Ministerstwo Energii


Prowadzący w przystępny sposób przedstawi
ą zawiłości związane z dokumentowaniem biomasy oraz odpowiedzą na Państwa pytania związane z praktycznym stosowaniem przepisów.

 

Wśród najważniejszych zagadnień seminarium znalazły się:

 • Energetyczne wykorzystanie biomasy - stan obecny i perspektywy z uwzględnieniem polityki UE 
 • Biomasa w odpadach – nowe regulacje w zakresie energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych i przemysłowych.
 • Reguły składania oświadczeń w trybie art. 233 kk
 • Akty wykonawcze – nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki
 • karta paliwa odnawialnego wg najnowszego projektu rozporządzenia - dla jakich paliw? za jaki okres? kto i w jaki sposób będzie zobowiązany ją wypełnić?
 • Bezpieczne kontraktowanie w świetle reguł należytej staranności
 • Procedura wydawania świadectw pochodzenia 2015 a 2016
 • Case Study - Analiza przykładowych dokumentacji w zakresie pochodzenia biomasy
 • System Utrzymania Jakości jako narzędzie dokumentowania braku zanieczyszczeń w biomasie na cele energetyczne 
 • Ocena ryzyka dla źródeł pochodzenia biomasy na cele energetyczne w świetle krajowych wymagań prawnych 
 • Dobre praktyki w zakresie dokumentowania pochodzenia biomasy leśnej i agro. 

 

Powyższe seminarium jest kolejnym z cyklu spotkań poświęconych zapisom zmieniających się w ostatnim czasie uregulowań prawnych, łącznie z przepisów prawa energetycznego, Ustawy o OZE oraz zagadnień poświęconych biomasie przeszkoliliśmy już kilka tysięcy specjalistów z branży.

 

Zapraszamy do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu!

 

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27/306
00-508 Warszawa

tel.: + 48 22 740 67 80
kom.: + 48 603 386 917
faks: + 48 22 672 95 89
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.powermeetings.eu

 

Jolanta Szczepaniak
Project Manager

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27/306
00-508 Warszawa

tel.:+48 22 740 67 80
kom.: + 48 505 659 477
faks: +48 22 672 95 89
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.powermeetings.eu


 

15 grudnia 2015 Hotelu Marriott w Warszawie, w świątecznej atmosferze, przedstawiciele zarówno producentów jak i odbiorców biomasy na cele energetyczne dyskutowali na temat nowych zasad dokumentowania biomasy. Spotkanie prowadzili Aleksandra Świerczewska – ekspert ds. systemów wsparcia oraz przedstawiciele firmy SGS Polska, która była Partnerem Merytorycznym seminarium.

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy 2016

Inne wydarzenia