Szanowni Państwo,

informujemy, iż zmieniona została godzina rozpoczęcia warsztatów na godzinę 8:00,
a zakończenia na 15:00


Rejestracja uczestników odbywać się będzie w godzinach 7:45 – 8:00

Lokalizacja: Hotel Novotel Centrum w Warszawie (Marszałkowska 94/98)

KOGENERACJA – nowe regulacje i zasady wsparcia
1 kwietnia 2014, Hotel Novotel Centrum, Warszawa

Warsztaty organizowane są w nawiązaniu do nowelizacji Ustawy Prawo Energetyczne oraz niektórych innych ustaw mających na celu przedłużenie na kolejne lata systemu wsparcia dla wytwarzania energii w instalacjach kogeneracyjnych - czyli produkujących jednocześnie energię elektryczną i ciepło.

Nad ustawą tą trwają obecnie końcowe prace w Sejmie i Senacie. Co prawda w dniu 24 stycznia Sejm jednogłośnie przyjął ustawę ale na ostatnim posiedzeniu Senatu 21 lutego zostały zaproponowane dwie poprawki do nowelizacji pierwsza z poprawek ma charakter redakcyjny, a druga modyfikuje jeden ze składników do wyliczania tzw. opłaty zastępczej, umożliwiające jej obniżenie. Ustawa wraz z poprawkami Senatu wraca więc ponownie do Sejmu.

Sądzimy, iż na najbliższych posiedzeniach Sejmu i Senatu ustawa z ewentualnymi poprawkami zostanie już ostatecznie przyjęta i 1 kwietnia będzie doskonałym terminem na zapoznanie się z wchodzącymi w życie zmianami.

Warsztaty w całości poprowadzone zostaną przez dr Zdzisława Murasa. Temat na czasie oraz doskonały wykładowca gwarantują Państwu zapoznanie się z zagadnieniami takimi jak:

 • nowe zasady wsparcia dla kogeneracji

 • okres oraz poziom planowanego wsparcia dla poszczególnych rodzajów kogeneracji
 • przedsiębiorca przemysłowy a system wsparcia
 • co ze "starymi" świadectwami i z postępowaniami w tzw. „toku"
 • rozliczenie obowiązki za lata 2012 i 2013?
 • jaki jest nowy zakres kumulacji wsparcia dla kogeneracji OZE
 • rodzaje paliw – a wsparcie dla kogeneracji
 • Praktyczne aspekty korzystania z systemów wsparcia kogeneracyjnego w odniesieniu do wykorzystania ciepła lub chłodu użytkowego
 • nowe zasady rozliczenia obowiązku
 • skutki niewypełnienia obowiązku

Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem; a m.in. przedstawicieli:

 • Elektrowni

 • Elektrociepłowni
 • Ciepłowni
 • Biogazowni
 • Przemysłowych odbiorców energii
 • Doradców oraz instytucje finansujące
 • Dostawców technologii
 • Zakłady przemysłowe zainteresowane wprowadzeniem technologii

Ze względu na warsztatowy charakter spotkania ilość miejsc ograniczona.

Zachęcamy do przygotowania własnych pytań – przewidujemy dyskusję przy każdym omawianym panelu.

Oto opinie uczestników poprzednich edycji warsztatów:

„Bardzo profesjonalne i wartościowe warsztaty. Odniesienia Praktyczne.”
UDT

„Warsztaty prowadzone w sposób profesjonalny, prowadzący dobrze przygotowany merytorycznie, chętnie odpowiada na zadawane pytania w sposób wyczerpujący.”
Re Alloys Sp. z o.o.

„Opinia pozytywna. Warsztaty pozwoliły mi na poszerzenie wiedzy o kogenercji.”
PEC Sp. z o.o.

„Jak zwykle bardzo dobrze zorganizowane!!”
CTL

Bardzo profesjonalne i kompetentne potraktowanie i prezentacja zagadnienia”
Mazowiecka Spółka Gazownictwa

Zapraszam do udziału, z pewnością warto przygotować się do nowych wyzwań stojących przed sektorem energetycznym i skorzystać ze wsparcia!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

PROGRAM

7:45 – 8:00

Rejestracja uczestników.

8:00 – 8:30

A) Decyzja Komisji Europejskiej z 19.12.2011 r. dotycząca wskaźników referencyjnych i podejścia do wsparcia kogeneracji.

B) Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE dotycząca także kogeneracji - kierunki zmian i uzupełnień systemu wsparcia oraz perspektywa jego obowiązywania:

Podstawowe założenia dyrektywy w tym:

 • perspektywa wsparcia dla kogeneracji,
 • nowe zasady wsparcia dla kogeneracji,
 • gwarancje pochodzenia,
 • zasady dostępu do sieci,
 • obowiązki dotyczące planowania przestrzennego.

8:30 – 10:30

Kogeneracja w projekcie nowelizacji ustawy - Prawo Energetyczne z grudnia 2013 r. oraz w projekcie ustawy o OZE

 • model systemu wsparcia kogeneracji,

 • zasady systemu wsparcia,
 • przedsiębiorca przemysłowy a system wsparcia,
 • planowany okres wsparcia,
 • nowe zasady funkcjonowania wsparcia w tym przewidywany poziom wsparcia,
 • nowe zasady rozliczenia obowiązku,
 • co ze „starymi” świadectwami,
 • postępowania w toku”,
 • rozliczenie obowiązku za lata 2012 i 2013.
 • nowy zakres kumulacji wsparcia dla kogeneracji OZE.

10:30 – 12:00

Lunch

12:00 – 13:00

Kogeneracja w projekcie nowelizacji c.d.

13:00 – 13:50

Zasady korzystania z systemu wsparcia:

 • zasady wejścia do systemu wsparcia,

 • rodzaje paliw – a wsparcie dla kogeneracji,
 • sieć gazowa,
 • gazociąg bezpośredni,
 • kolory wsparcia:

  • żółte certyfikaty,

  • czerwone certyfikaty,
  • fioletowe certyfikaty,

 • Praktyczne aspekty korzystania z systemów wsparcia kogeneracyjnego w odniesieniu do wykorzystania ciepła lub chłodu użytkowego.

 • Obecne zasady i możliwości łączenia certyfikatów,
 • Współspalanie gazu ziemnego, metanu i biogazu z innymi paliwami a system certyfikacji.

13:50 – 14:00

Przerwa kawowa

14:00 – 14:55

Rozliczenie obowiązku:

 • podmioty zobowiązane do wypełnienia obowiązku,
 • umarzanie świadectw pochodzenia,
 • skutki niewypełnienia obowiązku:
  • kary pieniężne,
  • możliwość odstąpienia od kary,
  • umorzenie postępowania „karnego”.

14:55 – 15:00

Podsumowanie i zakończenie warsztatów. Rozdanie certyfikatów.


PRELEGENT

Dr Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor
i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym siedemnastu książek
i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów
z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem
i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2011) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt udziału jednej osoby w warsztatach:

 • 1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 27.02.2014

 • 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 28.02.2014

Cena Promocyjna*:

 • 1 090,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 27.02.2014

 • 1 290,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 28.02.2014

 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.

 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy SC Consulting a Zgłaszającym
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem seminarium na konto: SC Consulting, ul. Światowida 49a/2, 03-144 Warszawa; NIP 521-178-67-38; BRE Bank SA Łódź; 73 1140 2017 0000 4202 0340 6170.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 - 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i  później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Zleceniobiorcy przysługują odsetki ustawowe

PowerMeetings.eu / SC Consulting zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

* Cena promocyjna dla uczestników poprzednich edycji warsztatów dot. kogeneracji, które odbyły się w dniach: 8 maja 2012 (Warszawa), 11 października 2012 (Katowice), 17 stycznia 2013 (Warszawa), 13 marca 2013 (Warszawa).


LOKALIZACJA

Hotel Novotel Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94/98
00-510 WARSZAWA
Tel. +48 22 596 00 00

Hotel Novotel Warszawa Centrum położony jest w samym centrum miasta, 500 m od Dworca Centralnego. Dogodny dojazd do lotniska Okęcie, bogato wyposażone zaplecze konferencyjne oraz dostępność Internetu czynią z hotelu doskonałe miejsce na organizację konferencji i spotkań biznesowych. Goście odwiedzający hotel Novotel Warszawa Centrum w celach wypoczynkowych docenią doskonałą kuchnię restauracji Essencia oraz panoramiczne widoki na Warszawę.


PATRONI MEDIALNI
ORGANIZATOR

KONTAKT

Jolanta Szczepaniak
Project Manager
PowerMeetings.eu

tel.:   +48 22 740 67 80
faks: +48 22 672 95 89

e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

www.powermeetings.eu