Organizator

Patroni Medialni

Zaproszenie

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

 

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, stosownie do art. 9e1 ustawy – Prawo energetyczne, do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii należy dołączyć oświadczenie,  dokumentujące pochodzenie biomasy, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

W związku z mnogością pytań z rynku w powyższym zakresie zespół powermeetings.eu postanowił zorganizować kolejną edycję seminarium:

 

Nowe zasady dokumentowania biomasy według zapisów Ustawy o OZE

 

które odbędzie się 18 listopada 2015 w Warszawie.

 

Lokalizacja: Hotel Marriott, Warszawa

 

Podczas spotkania dowiedzą się Państwo więcej na temat nowych reguł i wymogów w zakresie dokumentowania biomasy w kontekście przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

 

Seminarium poprowadzi Inżynier Aleksandra Świerczewska, Ekspert ds. systemów wsparcia, która w przystępny sposób przedstawi zawiłości związane z dokumentowaniem biomasy oraz odpowie na Państwa pytania związane z praktycznym stosowaniem przepisów.

 

Wśród najważniejszych zagadnień seminarium znalazły się:

 

  • Reguły składania oświadczeń w trybie art. 233 kk
  • Akty wykonawcze – nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki
  • Bezpieczne kontraktowanie w świetle reguł należytej staranności
  • Procedura wydawania świadectw pochodzenia 2015 a 2016
  • Case Study - Analiza przykładowych dokumentacji w zakresie pochodzenia biomasy 

 

Powyższe seminarium jest kolejnym z cyklu spotkań poświęconych zapisom zmieniających się w ostatnim czasie uregulowań prawnych, łącznie z przepisów prawa energetycznego, Ustawy o OZE oraz zagadnień poświęconych biomasie przeszkoliliśmy już kilka tysięcy specjalistów z branży.

 

Zapraszamy do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu!

 

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający

powermeetings.eu 
Al. Jerozolimskie 27/306 
00-508 Warszawa

tel.: + 48 22 740 67 80
kom.: + 48 603 386 917 
faks: + 48 22 672 95 89 
e-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.powermeetings.eu

 

Jolanta Szczepaniak
Project Manager

powermeetings.eu 
Al. Jerozolimskie 27/306 
00-508 Warszawa

tel.:+48 22 740 67 80
kom.: + 48 505 659 477
faks: +48 22 672 95 89 
e-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.powermeetings.eu

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Inne wydarzenia