Współpraca

Organizator

Szanowni Państwo,

 

rozporządzenie ministra środowiska z 1 września 2016 w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi bardzo szybko weszło w życie, bo już 5 września 2016. Rozporządzenie to wydane zostało na podstawie delegacji z ustawy Prawo ochrony środowiska. Zastąpiło ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi z 2002 roku.

 

Nowe rozporządzenie ma znacznie szerszy zakres niż poprzednie uregulowania. Jego zapisy dotyczą każdego właściciela działki, a więc zarówno właścicieli zakładów przemysłowych, ale również właścicieli małych działek budowlanych czy deweloperów. Wszystkie te podmioty zobowiązane zostały do przeprowadzania badań gleby na swój koszt. Gdy ziemia będzie w złym stanie właściciele będą musieli dodatkowo zapłacić za jej oczyszczenie (tzw. remediację).

 

W rozporządzeniu określono następujące zagadnienia:

  • wyszczególnienie, jakie substancje powodują ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, ich dopuszczalne zawartości w glebie i ziemi, zróżnicowane dla poszczególnych właściwości gleby oraz grup gruntów;

  • szczegółowe wymagania dotyczące ustalania dopuszczalnej zawartości substancji powodujących ryzyko;

  • etapy prowadzenia identyfikacji terenów zanieczyszczonych;

  • rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi;

  • metodyka wykonywania badań zanieczyszczeń;

  • szczegółowe wymagania dotyczące oceny zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, w którym jest lub była eksploatowana instalacja wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

 

Więcej na temat zapisów tego rozporządzenia będą się Państwo mogli dowiedzieć w trakcie seminarium powermeetings.eu:

 

Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi

 

i remediacja gruntów

 

9 marca 2017, Warszawa

 

Zapraszamy do uczestnictwa!

 

 


W przypadku pytań dotyczących seminarium zapraszamy do kontaktu:

 

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający

 

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

 

tel.: + 48 22 740 67 80
kom.: + 48 603 386 917
faks: + 48 22 672 95 89
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.powermeetings.eu

 

Agnieszka Kozłowska
Project Manager

 

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

 

tel.:+48 22 740 67 80
kom.: + 48 508 921 590
faks: +48 22 672 95 89
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.powermeetings.eu